Karate is een oosterse gevechtkunst uit Japan. Hoewel ook wordt geleerd om aan te vallen ligt de nadruk op de zelfverdediging. De sport is daarmee uitermate geschikt om de weerbaarheid te vergroten.

Het karate bestaat uit verschillende technieken, zoals trappen, stoten en weringen. Soms met en soms zonder partner. Onderdelen in Goju-kai karate zijn Kihon, Kata, Kumite en Bunkai.

Voor wie?

In principe is karate bestemd voor iedereen, ongeacht leeftijd. Om een gelijkheid in vorderingen en gelijk niveau van samenspel te garanderen trainen wij echter in verschillende leeftijdsgroepen.

Op dit moment kun je deelnemen in de groepen:
6 t/m 16 jaar
17 jaar en ouder

In de groep van 6 t/m 16 jaar leren de kinderen zich op een veilige en speelse manier weerbaar te maken.
Bij de volwassenen ligt de nadruk meer op het zich de techniek goed eigen maken.

Onderdelen

Kihon

Kihon wordt ook wel uitgelegd als basistechnieken.

Basistechnieken zijn de verschillende technieken die met het lichaam gemaakt kunnen worden. Deze technieken en combinaties daarvan dienen ter voorbereiding op de onderdelen Kata en Kumite.
Onder basistechnieken wordt onder andere verstaan de verschillende trappen, stoten, weringen en standen. Maar hierbij spelen de ademhaling, onderbouwing van de technieken, kracht en souplesse een grote rol.

Kata

Kata betekent letterlijk ‘vorm’. Een kata is een verzameling van verschillende verdedigings- en aanvalstechnieken, die volgens een bepaald patroon uitgevoerd worden. Een kata kan zowel individueel als in teamverband gedemonstreerd worden, bijvoorbeeld op wedstrijden. Binnen de Goju Ryu kent men veel verschillende kata’s. Iedere kata kent zijn eigen choreografie.

Kumite

Kumite betekent letterlijk ‘gevecht’. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verschillende trainingsvormen, namelijk:

  • Basis kumite (Yakusoku kumite), dat bestaat uit vooraf vastgelegde vormen.
  • Het vrije kumite (sparren), waar bepaalde afspraken gelden ten aanzien van raken.
  • Wedstrijd kumite, waarbij door middel van technieken gescoord kan worden.

Bovenstaande is altijd met respect voor de veiligheid van jezelf en de tegenstander. Al deze vormen worden met een partner (andere karateka) uitgevoerd. Kumite staat dan ook voor trainen met elkaar; niet tegen elkaar.

Bunkai

Bunkai is eigenlijk alleen bestemd voor de meer gevorderde karateka. Bunkai traint men samen met een partner. Men oefent dan met elkaar de technieken, die in de verschillende kata voorkomen. Eén van de twee is de aanvaller, de ander de verdediger. De verdediger laat de technieken volgens het kata zien.

Dojo etiquette

Respect en waardering voor onszelf en voor elkaar vinden wij erg belangrijk. In onze dojo gelden dan ook regels hoe wij met elkaar om wensen te gaan. Klik hier voor een overzicht van de dojo-etiquette.